Nieuws Pitch jouw idee voor een 5 daagse trip New York

Alle artikelen

Pitch jouw idee voor een 5 daagse trip New York

Winnaars voor deze wedstrijd zijn: - Stéphanie van www.expeditieaardbol.nl - Sharon van www.moeders.nu Vind je het leuk om jouw artikel over jouw favoriete plekken in New York op onze nieuwssite te zien? Mocht je er nou wel of niet geweest zijn, doe mee aan onze blogwedstrijd waarin wij jou vragen om een korte pitch te schrijven over de nog te ontdekken (toeristische) geheime plekjes in New York die jij graag wilt bezoeken. De meest bijzondere, grappige of indrukwekkende pitch wint een stedentrip New York en mag daarover een artikel op onze site schrijven.

Ben jij benieuwd naar wat een samenwerking met Skyscanner inhoudt bekijk dan de voorbeelden die wij hebben gedaan met de volgende influencers. De samenwerking wordt natuurlijk uitgebreid gepromoot op onze sociale kanalen en in de nieuwsbrief.

Video New York

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) gelden voor alle deelnemers aan de actie New York Blogger Pitch (de “Actie”).
 2. De organisator van de actie is Skyscanner Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 04217916 en geregistreerd op adres Suite 7-001 1 Fore Street, London, City Of London, EC2Y 5EJ (“Skyscanner”).
 3. Met deelname aan de Actie bevestigt u dat u deze Algemene Voorwaarden (de “Voorwaarden”) hebt gelezen en begrepen en dat u ermee akkoord gaat. Verder stemt u ermee in dat persoonlijke gegevens die u verzendt door Skyscanner verwerkt worden in overeenstemming met hun Privacybeleid.
  VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
 4. De Actie staat alleen open voor inwoners van Nederland & België van 18 jaar en ouder, die het Cherrypicker/Cherrylab-evenement bijwonen.
 5. Deelname aan de Actie is gratis en is niet gebonden aan een aankoop of gebruik van enige producten/diensten van Skyscanner of haar groepsmaatschappijen (de “Skyscanner-groep”).
 6. De directeuren, het management en personeel van enige entiteit van de Skyscanner-groep en derden die betrokken zijn bij de organisatie van deze Actie, alsmede hun directe familieleden, zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
 7. Slechts één deelname per persoon wordt geaccepteerd.
 8. Skyscanner mag naar eigen goeddunken een deelnemer aan de Actie diskwalificeren, als we vermoeden dat de deelnemer enige Voorwaarde heeft geschonden.
  HOE NEEMT U DEEL?
 9. Om deel te nemen aan de Actie, dient u een antwoord te geven op de vraag ‘Wat zijn de geheime (toeristische) plekjes in New York die jij graag wilt bezoeken’ en een contact e-mailadres te versturen.
 10. Deelnames worden geaccepteerd vanaf 00:00 op 17 maart 2016 (de “Aanvangsdatum”) tot 23:59 op 18 april 2016 (de “Sluitingsdatum”). Deelnames die voor de Aanvangsdatum of na de Sluitingsdatum worden ontvangen, zijn ongeldig en worden niet geaccepteerd. Skyscanner is niet verantwoordelijk voor deelname-indieningsstoringen die veroorzaakt worden door technische fouten.
 11. Met deelname aan de Actie verklaart u hierbij dat uw deelname (inclusief de blog die verstuurd moet worden onder clausule 17(c)) geen inhoud bevat die (a) plagiaat is van of op enige andere wijze inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van derden of materiaal of inhoud bevat van derden waarvoor u niet de benodigde licenties, toestemming en/of goedkeuring hebt ontvangen; (b) lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, godslasterlijk, in strijd met vertrouwelijkheid en/of inbreuk op privacy is; (c) bijdraagt aan of aanzet tot gedrag dat strafbaar wordt geacht, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins strijdig is met de wet of inbreuk maakt op de rechten van derden, in welk land ter wereld; of (d) technisch schadelijk is (inclusief en zonder beperking computervirussen bevat).
 12. Met deelname aan de Actie verleent u hierbij aan de Skyscanner-groep (en haar functionarissen en partners) een permanente, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw naam, afbeelding, gelijkenis, uw deelname en artikel (inclusief en zonder beperking elke tekst, afbeeldingen, foto’s en video’s daarin) voor reclame- en/of marketingdoeleinden van het Skyscanner-merk en -bedrijf te gebruiken.
  BEPALING VAN DE WINNAARS
 13. Er worden twee (2) deelnames aangewezen als winnaar door het Nederlandse team van Skyscanner bestaande uit Linda Hoebe, Ronald Scheepens en Judith Veenhuizen. Zij selecteren uit alle inzendingen twee (2) winnaars. Deze keuze is gebaseerd op welke inzendingen de jury als het meest origineel en interessant beoordeelt.
 14. Er wordt per e-mail contact opgenomen met de winnaar niet later dan 7 dagen na de sluitingsdatum, voor bevestiging van acceptatie van de prijs en voor ondersteunende gegevens of handelingen die vereist zijn, inclusief en zonder beperking het verlenen van details van boekingsvoorkeuren. Het niet vermelden van deze informatie tot tevredenheid van Skyscanner binnen 7 dagen na ontvangst van het e-mailbericht kan erin resulteren dat de prijs vervalt en Skyscanner het selectieproces opnieuw uitvoert en een nieuwe winnaar kiest.
 15. Niet-nakoming van de vereisten zoals vermeld in deze Voorwaarden kan resulteren in diskwalificatie van een winnaar en het kiezen van een nieuwe winnaar. Bovendien behoudt Skyscanner zich het recht voor om naar eigen goeddunken te weigeren de prijs uit te delen aan een winnaar die enige voorwaarde of regel in deze Voorwaarden heeft geschonden of vermoedelijk heeft geschonden, een oneerlijk voordeel heeft behaald of de Actie heeft gewonnen door frauduleuze of oneerlijke praktijken.
  DE PRIJS
 16. De prijs bestaat uit twee (2) reisvouchers voor een vijf (5)-daagse reis naar New York, voor een maximale waarde van £1,250 GBP. Elke reisvoucher kan alleen gebruikt worden om vliegtickets of hotels te boeken via de site of app van Skyscanner.
 17. Ontvangst van de prijs gebeurt op voorwaarde dat (a) de winnaar (en zijn of haar gasten indien van toepassing) een geldig paspoort en visum (waar nodig) hebben waarmee ze naar de relevante bestemming kunnen reizen, met ten minste zes (6) maanden geldigheid; (b) alle aspecten van de prijs worden gebruikt voor 31 mei 2016; (c) de winnaar niet later dan 30 juni 2016 een artikel van 500 woorden verstuurt naar Skyscanner, met als onderwerp bezienswaardigheden in New York, met foto’s en/of video’s (volgens specificaties die Skyscanner zal leveren) en (d) de winnaar de blog promoot op zijn/haar eigen sociale mediakanalen met gebruik van hashtag #skyscannernewyork (op een manier nader overeen te komen met Skyscanner).
 18. De waarde van de prijs is gebaseerd op de aanbevolen winkelprijs of marktwaarde zoals deze is op het moment van uitreiking. De prijs is niet restitueerbaar, kan niet overgedragen worden en er wordt geen alternatief in contanten aangeboden. Als een element van de prijs niet beschikbaar is, wordt er een alternatief van vergelijkbare waarde aangeboden. Extra kosten die niet bij de prijs, zoals beschreven in deze voorwaarden, zijn inbegrepen zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar.
 19. In het geval dat de winnaar, ongeacht om welke reden, de prijs of enig element ervan, niet accepteert, wordt de prijs (of het relevante element) door de winnaar geannuleerd en noch contanten noch enige andere vorm van compensatie wordt geleverd in plaats van de geannuleerde prijs (of het relevante element).
 20. Skyscanner accepteert geen verantwoordelijkheid voor enige fiscale gevolgen die kunnen ontstaan door het accepteren van een prijs en adviseert deelnemers onafhankelijk financieel advies in te winnen indien er een prijs gewonnen wordt. Extra activiteiten en kosten die niet zijn inbegrepen bij de gespecificeerde prijs zijn de verantwoordelijkheid van de winnaar, inclusief het afsluiten van een reisverzekering voor het dekken van ziektekosten, verloren bagage en andere verwante reiskosten.
 21. Met het accepteren van de prijs accepteert de winnaar te allen tijde volledige en complete verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en welzijn, en, voor zover de wet dit toelaat, gaat ermee akkoord dat Skyscanner niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor risico’s of schades met betrekking tot of resulterend uit de acceptatie van de prijs door de winnaar.
  ALGEMEEN
 22. Als u gratis een kopie van deze Voorwaarden wilt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen op het adres zoals vermeld in clausule 2 hierboven.
 23. Alle selecties en beslissingen gemaakt door Skyscanner in samenhang met deze Actie zijn definitief en bindend. Er worden geen discussies aangegaan of gecommuniceerd op dit punt.
 24. Skyscanner heeft het recht de Actie of deze Voorwaarden te beëindigen of te wijzigen op een willekeurig tijdstip vóór de sluitingsdatum, door het publiceren van een dergelijke wijziging of beëindiging op de relevante Skyscanner-website of door het op enig andere manier schriftelijk communiceren hiervan naar de deelnemers.
 25. In het geval van een handeling, verzuim, gebeurtenis of omstandigheid waarover Skyscanner geen redelijke controle heeft en die Skyscanner belet om deze Voorwaarden na te leven of enig onderdeel ervan na te komen (“Geval van overmacht”), is Skyscanner niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enig element van een zodanig geval van overmacht.
 26. Behalve in geval van aansprakelijkheid voor dood of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van Skyscanner, voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken of enige andere aansprakelijkheid die bij wet niet kan worden uitgesloten, is Skyscanner niet aansprakelijk voor verliezen, schades, onkosten, kosten of claims ten gevolge van of verband houdend met de Actie of het gebruik van enige prijs, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichting of anderszins.
 27. Deze Voorwaarden en de Actie zijn onderhevig aan de wetten van Engeland en Wales en zullen onderworpen zijn aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales.