Privacybeleid

Laatste update: 15 mei 2018

Geen verrassingen!

We zullen jouw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen zoals wordt beschreven in dit beleid

We houden jouw gegevens veilig

We zetten ons in voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die je ons verstrekt.

Jij hebt altijd de controle

Je kunt je profiel en communicatievoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken

Over dit beleid

Dit beleid, samen met onze Algemene gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid, geeft aan hoe we je gegevens verzamelen en verwerken op al onze websites, en in al onze mobiele apps en andere diensten. We zullen dit beleid van tijd tot tijd herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date is. Als we wijzigingen aanbrengen, plaatsen we hier de nieuwste versie. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen, laten we je dit weten wanneer je de volgende keer toegang krijgt tot onze diensten, of via een ander communicatiemiddel.

Meer informatie over dit beleid

In dit beleid wordt vaak de term ‘persoonsgegevens’ gebruikt. Hiermee bedoelen we alle gegevens met betrekking tot jou als identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens waarmee je direct kunt worden geïdentificeerd, zoals je naam, contactgegevens, reisroute, internetprotocoladres (“IP”), cookiestrings of apparaat-id’s, en gegevens waarmee je mogelijk niet direct kunt worden geïdentificeerd, maar die we samen met dergelijke direct identificeerbare gegevens opslaan, zoals hoe je onze diensten gebruikt of het land waarin je je bevindt wanneer je onze diensten gebruikt.

We kunnen alleen voor onszelf spreken, dus dit beleid is niet van toepassing op hoe luchtvaartmaatschappijen, online reisagenten, hotels, autoverhuurbedrijven of andere reisorganisaties (de “Reisaanbieders”) je gegevens verzamelen of gebruiken. Dus wanneer je een boeking doet bij een Reisaanbieder, worden je gegevens verwerkt volgens het eigen privacybeleid en de eigen algemene voorwaarden van die aanbieder. We zullen je echter wel steeds de betreffende links geven, zodat je deze kunt doorlezen voordat je een boeking doet.

Waarom en hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken je gegevens alleen wanneer je ons je toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door jouw gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in dit beleid.

Meer informatie over waarom en hoe we je persoonsgegevens gebruiken

Wanneer we dit moeten doen om onze diensten te leveren of de uitvoering mogelijk te maken van een contract dat je met ons aangaat of wilt aangaan, zoals het doen van een boeking bij ons of een Reisaanbieder. Hoe we persoonsgegevens gebruiken om contracten uit te voeren.

Teneinde onze diensten te verbeteren of te optimaliseren en onze gerechtvaardigde belangen anderszins te beschermen of te bevorderen. Dit omvat vrij ernstige redenen, zoals fraudepreventie en beveiliging, maar ook leuke redenen zoals productverbetering, zodat we Skyscanner nog beter kunnen maken voor onze reizigers.

Onze gerechtvaardigde belangen.

Wanneer we je persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, zullen we dit alleen doen als de verwerking relevant en geschikt is en zich beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. En natuurlijk zullen we er altijd voor zorgen dat onze gerechtvaardigde belangen geen oneerlijke gevolgen hebben voor jouw eigen rechten en vrijheden.

Wanneer we jouw toestemming hebben. Meer informatie over wanneer we uw toestemming nodig hebben.

We zullen je toestemming vragen voor doeleinden zoals:

Wanneer wij jouw persoonsgegevens uitsluitend op basis van jouw toestemming verwerken, kun je deze toestemming op elk gewenst moment intrekken via de functionaliteit van de betreffende productfunctie of door contact met ons op te nemen.

Wanneer het nodig is om onze eigen wettelijke rechten of verplichtingen uit te oefenen of na te leven.

Onze wettelijke verplichtingen.

Het is mogelijk dat we jouw gegevens moeten bewaren en gebruiken in verband met rechtsvorderingen, of voor nalevings-, regelgevings- en controledoeleinden. We kunnen bijvoorbeeld gegevens bewaren wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als we hiertoe worden gedwongen door een gerechtelijk bevel of een regelgevingsinstantie. Wanneer je jouw van toepassing zijnde wettelijke rechten uitoefent voor inzage in of rectificatie of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kunnen wij ook identificatie- en verificatiedocumenten van je vragen om je identiteit te bevestigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Kleine beetjes informatie worden verzameld, opgeslagen en verwerkt van iedereen die onze diensten gebruikt. We verzamelen echter niet meer informatie dan we nodig hebben.

Meer informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze verzamelen

Zonder informatie kunnen we je niet helpen om je droomreis te plannen en te boeken. Dus wanneer je onze diensten gebruikt, moeten we bepaalde persoonsgegevens verzamelen, bewaren en delen en jou vragen of je hiermee akkoord gaat in overeenstemming met dit beleid. We verzamelen informatie op drie manieren:

Je geeft ons de informatie uit eigen beweging

Informatie die je ons geeft, kan persoonsgegevens bevatten die je nodig hebt om reizen voor jezelf en anderen te boeken. Dit varieert van de datums en bestemmingen die je in een zoekopdracht kiest, tot de basisgegevens voor het maken van een boeking bij een Reisaanbieder, zoals namen en contactgegevens. Het kan ook gaan om inhoud zoals de recensies of foto’s die je uploadt naar onze diensten, om deze te delen met andere reizigers. Het belangrijkste is dat je altijd zelf beslist of je ons dit soort informatie wilt geven.

We genereren of verzamelen de informatie automatisch

We genereren of verzamelen bepaalde informatie van jouw computer of apparaat automatisch wanneer je onze diensten gebruikt. Dit omvat gegevens zoals uw IP-adres, informatie over het apparaat en de browser die je gebruikt voor toegang tot onze diensten, de URL van de website van waaruit je ons hebt bezocht en de websites van derden die je bezoekt wanneer je op links klikt om de Skyscanner-site te verlaten. De informatie bevat ook details over de boekingen die je via Skyscanner hebt gedaan. We kunnen jouw locatie ook te weten komen via je mobiele telefoon of je IP-adres. Dit helpt ons om jouw ervaring te verbeteren en ervoor te zorgen dat je de inhoud ontvangt die het meest relevant voor je is.

We ontvangen de informatie van derden

Soms krijgen we van derden informatie over jou, afhankelijk van de manier die je kiest om met ons in contact te komen. Wanneer je bijvoorbeeld via een promotiepartner op onze website komt, of wanneer je inlogt bij jouw Skyscanner-account via onze inlogfunctie voor sociale netwerken. En als je bent doorverwezen naar de website of app van een Reisaanbieder om jouw boeking te af te ronden, kunnen we informatie van die aanbieder verzamelen over de vraag of je bent doorgegaan met je reis en wat je hebt geboekt.

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar, en niemand onder de 13 jaar mag gegevens verstrekken aan, op of via onze diensten. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar en verwijderen alle gegevens die we hebben verzameld of ontvangen en die niet zijn verstrekt door of met uitdrukkelijke toestemming namens de ouder of wettelijke voogd van het kind.

Meer informatie over de typen persoonsgegevens die we verzamelen

Afhankelijk van uw manier van communiceren met onze diensten, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen of verwerken via de drie verschillende manieren die hierboven zijn uitgelegd.

Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We bewaren je gegevens alleen zolang we deze nodig hebben of hiertoe verplicht zijn om juridische redenen. We zullen ze vervolgens verwijderen of anonimiseren, zodat je hiermee niet kunt worden geïdentificeerd. We behandelen gegevens op verschillende manieren, al naargelang het doel waarvoor ze worden gebruikt, maar je kunt ons op elk gewenst moment vragen om jouw persoonsgegevens te verwijderen.

Meer informatie over hoe lang we je persoonsgegevens opslaan

We bewaren jouw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is. Dit hangt af van de reden waarom ze zijn verzameld, en of we een permanente wettelijke basis hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor uitvoering van een contract tussen ons, voor levering van een door jou gevraagde dienst of voor onze gerechtvaardigde belangen). Als we geen reden of wettelijke verplichting meer hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of opslaan op een manier zodat je hiermee niet meer kunt worden geïdentificeerd.

We hanteren verschillende bewaarregels voor verschillende soorten persoonsgegevens, waarbij we rekening houden met:

Als je een account bij ons hebt, houden we ook persoonsgegevens bij, zoals jouw e-mailadres, naam en andere details, zodat je kunt inloggen bij onze diensten en deze kunt gebruiken zolang je een account hebt. We kunnen andere informatie, zoals siteactiviteit gekoppeld aan een IP-adres, voor onbepaalde tijd bewaren en gebruiken om ons te helpen onze reizigers te begrijpen, onze producten en diensten te verbeteren en onze zakelijke belangen te beschermen.

Ongeacht de duur van de bewaarperiode kun je ons in bepaalde omstandigheden vragen om je persoonsgegevens te verwijderen. Lees meer over hoe je jouw persoonsgegevens kunt beheren in het onderdeel Wat zijn je keuzes en rechten? van dit beleid.

Wanneer wordt jouw informatie gedeeld met of verzameld door derden?

We delen jouw gegevens alleen wanneer je ons daarom vraagt, wanneer dit nodig is om zaken met je te doen en je de diensten aan te bieden, of wanneer dit nodig is om juridische redenen. Bedrijven waarbij je boekt via Skyscanner (zoals luchtvaartmaatschappijen of hotels), verzamelen jouw gegevens volgens hun eigen beleid. Soms kunnen bedrijven die adverteren via onze diensten, ook jouw gegevens verzamelen (zie Gebruiken we cookies of andere vergelijkbare technologieën?). Ten slotte zullen bedrijven die ons helpen onze diensten te leveren, ook jouw gegevens namens ons verzamelen en gebruiken.

Lees meer over hoe we jouw gegevens delen of toestaan dat anderen deze verzamelen

Delen van persoonsgegevens met derden die deze alleen in onze opdracht verwerken

We delen gegevens over onze gebruikers met geselecteerde derden die ons diverse diensten bieden om de levering van onze diensten te ondersteunen (de “Externe verwerkers”). Deze externe verwerkers variëren van leveranciers van technische infrastructuur tot leveranciers van klantenservice en authenticatiehulpmiddelen. Externe verwerkers die gegevens namens ons verwerken, kunnen dit alleen doen op basis van contractuele bepalingen die vereisen dat de informatie veilig wordt bewaard, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen wordt gebruikt zoals we hebben aangegeven en niet voor de eigen doelen van die Externe verwerker (tenzij je jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen).

Externe verwerkers kunnen zich bevinden, of jouw gegevens verwerken, buiten het land waar je bent gevestigd. Wanneer ons gebruik van een Externe verwerker de doorgifte van persoonsgegevens vanuit Europa naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte inhoudt, zullen we passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens op die locatie afdoende worden beschermd, meestal door het toepassen van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en grondige veiligheidscontroles.

De soorten Externe verwerkers waarmee we elementen van jouw persoonsgegevens kunnen delen, zijn onder andere:

Delen van jouw gegevens met derden, of toestaan dat derden deze verzamelen voor verwerking buiten onze controle

Als je reizen koopt bij een Reisaanbieder vanuit het boekingsplatform van onze diensten, zullen alle persoonsgegevens die je indient tijdens het boekingsproces, worden gedeeld met de relevante Reisaanbieder en/of een derde partij die is gecontracteerd om diensten te verlenen namens de aanbieder, zodat de boeking kan worden verwerkt. Wanneer we jouw persoonsgegevens op deze manier delen, krijg je de gelegenheid om eerst het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de Reisaanbieder te bekijken. Voordat je een aankoop voltooit, raden we je aan deze documenten zorgvuldig door te nemen om te begrijpen hoe die Reisaanbieder jouw gegevens gebruikt. We kunnen ook persoonsgegevens delen met de Reisaanbieder in verband met standaardverificatie- en -fraudedetectieprocedures van ons of de aanbieder.

We zullen persoonsgegevens delen met derden wanneer je ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, zoals wanneer we een promotie aanbieden in samenwerking met een partner en je ons opdraagt om je e-mailadres te delen met die derde partij om promotionele e-mails te ontvangen.

Bepaalde informatie kan ook van je worden verzameld door derden zoals adverteerders, marketingnetwerken en gelieerde ondernemingen (zie het onderdeel Hoe adverteren we?) met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. We kunnen bijvoorbeeld jouw IP-adres en gebeurtenissen met betrekking tot jouw activiteiten, zoals zoekopdrachten die je hebt uitgevoerd of pagina’s die je hebt bekeken op Skyscanner, verzamelen en doorgeven aan deze derden om ze in staat te stellen relevante advertenties aan je aan te bieden op internet. De informatie die op deze manier wordt verzameld, zal nooit jouw naam, contactgegevens of andere informatie bevatten waarmee je in de offline wereld kunt worden geïdentificeerd. Je kunt meer informatie vinden over advertenties op Skyscanner, inclusief hoe je je kunt afmelden voor bepaalde advertentietypen in het onderdeel Hoe adverteren we? van dit beleid en in ons Cookiebeleid.

Verstrekken van gegevens op wettelijke en overige gronden

We kunnen jouw gegevens waar nodig verstrekken om onze Algemene gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te handhaven, of verstrekken aan een mogelijke of uiteindelijke koper als Skyscanner zelf (of een deel van ons bedrijf) wordt verkocht. We kunnen jouw gegevens indien nodig ook verstrekken om illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, inclusief fraude, te voorkomen, detecteren of vervolgen, of om andere schade te voorkomen, of waar nodig naar aanleiding van juridisch bindende verzoeken, juridische stappen tegen ons of om onze rechten en vorderingen te doen gelden.

Hoe houden we jouw persoonsgegevens veilig?

Het beschermen van je privacy is ingebed in onze cultuur en we gebruiken hiervoor een combinatie van methoden die voldoen aan de industrienorm.

Meer informatie over hoe we jouw persoonsgegevens veilig houden

Het veilig houden van jouw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We beperken de toegang tot alleen die medewerkers van de Skyscanner-groep die je gegevens moeten behandelen om hun werk te doen en onze diensten te leveren.

Helaas kan geen enkele website of app volledige beveiliging garanderen, maar we hebben een organisatiebreed beveiligingsprogramma ontworpen om jouw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. Het programma maakt gebruik van een reeks technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen en best-practice-technieken, afhankelijk van het type gegevens dat wordt verwerkt. De computersystemen die we gebruiken om je gegevens op te slaan, hebben bijvoorbeeld toegangsbeperkingen en gebruiken cloudservers met standaardschijfversleuteling. We gebruiken TLS- en HTTPS-versleuteling om je persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze doorgeven via internet. En we voeren beveiligingsbeoordelingen uit van Externe verwerkers die jouw gegevens verwerken.

We willen een cultuur van ‘Privacy door ontwerp’ handhaven, dus we bieden diepgaande training in gegevensbescherming en privacy voor alle medewerkers van de Skyscanner-groep. We ontwikkelen onze diensten met het doel om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te gebruiken, onder meer door gebruik te maken van technieken voor gegevensminimalisering, zoals anonimisering en pseudonimisering. Daarnaast voeren we, wanneer we nieuwe vormen van persoonsgegevens verzamelen of gebruiken bij de ontwikkeling of update van onze diensten, een privacyeffectbeoordeling uit om de waarschijnlijkheid van onbedoelde gevolgen voor jou te begrijpen en te verminderen.

Waar slaan we je gegevens op?

Je gegevens worden veilig opgeslagen in datacenters over de hele wereld. De exacte locatie is afhankelijk van waar je bent wanneer je Skyscanner gebruikt. Jouw gegevens worden alleen verwerkt door leveranciers die passende contractuele waarborgen bieden voor de informatie die zij verwerken. Soms worden jouw gegevens opgeslagen in landen waar andere beveiligingsnormen gelden dan in jouw land, maar we zorgen er altijd voor dat hun normen in overeenstemming zijn met de onze.

Meer informatie over waar we je gegevens opslaan

De gegevens die we van je verzamelen, slaan we op beveiligde servers op in verschillende locaties, afhankelijk van waar je zich ter wereld bevindt wanneer je onze site bezoekt. Momenteel gebruiken we servers in Amsterdam, Ierland, Frankfurt, Hongkong, Rusland, Singapore, Tokio en het Verenigd Koninkrijk. Deze servers worden geleverd en/of ondersteund door derden die handelen volgens onze instructies (zie Wanneer worden jouw gegevens gedeeld met of verzameld door derden? voor meer informatie).

Soms hebben de landen waaraan jouw gegevens worden doorgegeven of waarin ze worden opgeslagen, andere of minder strenge gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen dan in jouw eigen land. In overeenstemming met de lokale wetten in deze landen zullen we echter de voorzorgsmaatregelen treffen die nodig zijn om jouw gegevens te beschermen, ongeacht de locatie. Dit doen we door een combinatie van passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen en door het aangaan van de nodige juridische contracten ter ondersteuning van deze vereisten. We slaan bijvoorbeeld alleen persoonsgegevens van Europese gebruikers op buiten de Europese Economische Ruimte, wanneer een door de Europese Commissie goedgekeurde methode voor het valideren van de doorgifte is geïmplementeerd.

Hoe worden jouw gegevens gebruikt voor advertenties?

Je zult verschillende advertenties zien wanneer je onze diensten gebruikt en mogelijk krijg je ook advertenties over Skyscanner te zien wanneer je je op andere platforms bevindt. Deze advertenties kunnen van ons of van derden komen en kunnen worden gepersonaliseerd om ze relevanter voor je te maken. De informatie die wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties die je ziet, kan details bevatten van wat je hebt gezocht op Skyscanner of algemene locatiegegevens, zoals een stad of luchthaven, maar zal nooit jouw naam, contactgegevens of andere informatie bevatten waarmee je kunt worden geïdentificeerd in de offline wereld. Als je wilt beheren hoe jouw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, kun je hieronder en in ons Cookiebeleid meer informatie vinden.

Meer informatie over hoe jouw gegevens worden gebruikt voor advertenties

Advertenties die je mogelijk ziet tijdens het gebruik van Skyscanner

Je zult vaak advertenties zien tijdens het gebruik van onze diensten. Deze worden ofwel rechtstreeks door ons geleverd of door externe leveranciers van advertentieoplossingen waarmee we samenwerken (de “Externe advertentieoplossingen”).

De meeste van deze advertenties zullen worden gepersonaliseerd om ze voor jou relevant te maken. Er zijn twee verschillende categorieën. Ten eerste, advertenties die voor jou zijn gepersonaliseerd op basis van gegevens die door ons of door Externe advertentieoplossingen zijn verzameld tijdens jouw gebruik van onze diensten, zoals jouw algemene locatie (per stad of land) en je zoekopdrachten of boekingsgeschiedenis op Skyscanner (“Skyscanner-gerelateerde gegevens”). Dus als je bijvoorbeeld een vlucht naar Rome hebt geboekt, zie je advertenties over hotels in Rome in plaats van hotels in Parijs (Parijs is prachtig, maar dat doe je wel een andere keer!). Skyscanner-gerelateerde gegevens bevatten nooit jouw naam, contactgegevens of andere informatie waarmee je in de offline wereld kunt worden geïdentificeerd. Ten tweede, advertenties die voor jou zijn gepersonaliseerd op basis van informatie die buiten onze zichtbaarheid en controle valt, en die door Externe oplossingen van jou wordt verzameld wanneer je andere websites of platforms dan Skyscanner (“niet-Skyscanner-platforms”) gebruikt. Deze advertenties worden gezamenlijk ‘op interesse gebaseerde’ advertenties genoemd.

De informatie die nodig is om deze op interesses gebaseerde advertenties weer te geven, wordt naast jouw IP-adres en / of een cookie-id opgeslagen door Externe advertentieoplossingen, zodat de Externe advertentieoplossingen je de advertenties kunnen aanbieden zonder informatie te hoeven opslaan waarmee je in de offline wereld kunt worden geïdentificeerd, zoals jouw naam of adres.

Advertenties die je mogelijk ziet op niet-Skyscanner-platforms

Mogelijk zie je ook advertenties voor onze diensten wanneer je Skyscanner hebt verlaten en niet-Skyscanner-websites gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een niet-Skyscanner-platform dat je gebruikt, advertentieruimte beschikbaar maakt voor verkoop en Skyscanner, of wanneer die ruimte is gekocht door een Externe advertentieoplossing waarmee we samenwerken. Vergelijkbaar met de advertenties die je ziet tijdens het gebruik van Skyscanner, kunnen deze advertenties worden gepersonaliseerd en aan je worden aangeboden vanwege informatie die Externe advertentieoplossingen over jou hebben verzameld tijdens jouw gebruik van onze diensten of andere platforms (niet-Skyscanner-platforms). Als je bijvoorbeeld een vlucht van Edinburgh naar Londen hebt gezocht op Skyscanner of een ander platform (een niet-Skyscanner-platform) en we hebben een Externe advertentieoplossing gevraagd om onze advertentie te tonen aan personen die belangstelling hebben getoond voor reizen naar Londen, kan de Externe advertentieoplossing je binnen die groep categoriseren en je onze advertentie aanbieden.

Hoe kan ik de advertenties beheren die ik zie?

Informatie over hoe je jouw advertentievoorkeuren kunt aanpassen vind je in ons Cookiebeleid.

Gebruiken we cookies of vergelijkbare technologieën?

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze diensten te leveren, optimaliseren, personaliseren en analyseren en voor reclamedoeleinden.

Meer informatie over cookies en vergelijkbare technologieën

We gebruiken een combinatie van cookies en andere technologieën, zoals pixels/webbakens en volgcodes (hieronder uitgelegd) om informatie te verzamelen voor gebruik in overeenstemming met de in dit beleid uiteengezette doeleinden.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op jouw computer of apparaat wordt opgeslagen. Cookies registreren dingen zoals jouw voorkeuren en instellingen, en helpen ons de informatie te geven die we nodig hebben om je de meest consistente en relevante ervaring te bieden. We gebruiken cookies ook om informatie vast te leggen over experimenten of nieuwe verbeteringen die we kunnen testen, om bij te houden hoe je onze diensten gebruikt en om te ontdekken of deze effectief waren.

Cookies op onze website kunnen door ons worden ingesteld, door derden waarmee we samenwerken of door onafhankelijke derde partijen (zoals adverteerders).

Wat zijn webbakens en pixels?

Webbakens of pixels zijn kleine, transparante afbeeldingsbestanden op een webpagina of in e-mail. We gebruiken ze om te begrijpen hoe jij communiceert met onze diensten en om te zien of je bent doorverwezen naar de website of app van een Reisaanbieder. We kunnen de pixel gebruiken om te bevestigen of je daar hebt geboekt en te weten wat je hebt geboekt. We gebruiken pixels ook om informatie te verzamelen, zoals of je een e-mail hebt geopend, zodat we onze communicatie met je kunnen verbeteren.

Wat zijn volgcodes?

Volgcodes zijn codefragmenten die op de pagina worden geplaatst om zaken als bezoeken en interacties te meten. We gebruiken volgcodes om meer te weten te komen over hoe jij communiceert met onze diensten, de advertenties die je ziet en meer in het algemeen hoe je ons gebruikt.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie en details over de soorten cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken.

Wat zijn je keuzes en rechten?

Als je een Skyscanner-account hebt, kun je op elk gewenst moment de belangrijkste persoonsgegevens die aan je profiel zijn gekoppeld, inzien, bewerken, downloaden of verwijderen door naar je Profiel te gaan. Hier kun je ook je abonnement- en marketingvoorkeuren beheren.

Je hebt ook rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over je hebben. Dit wordt hieronder meer in detail toegelicht. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons Helpcentrum.

Meer informatie over je keuzen en rechten

Je beschikt ook over de volgende rechten: je kunt ons een kopie vragen van je persoonsgegevens; je kunt je persoonsgegevens rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken; en je kunt de persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, machineleesbaar formaat verkrijgen. Bovendien kun je in bepaalde omstandigheden (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke eis) bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Wanneer we om je toestemming hebben gevraagd, kun je de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als je verzoekt je toestemming voor de verwerking van jouw gegevens door Skyscanner in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de verwerkingen die op dat moment al zijn uitgevoerd.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan jouw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als je ons vraagt om gegevens te verwijderen die wij wettelijk verplicht zijn te bewaren of die wij bewaren vanwege dwingende gerechtvaardigde belangen. Als je nog steeds onopgeloste zorgen hebt, heb je het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor zover je deze rechten niet op bevredigende wijze kunt uitoefenen via jouw Profiel, kun je dit doen door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming, per post op het adres Skyscanner, Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, Verenigd Koninkrijk, of elektronisch via ons Helpcentrum.

Als je nog steeds onopgeloste zorgen hebt, heb je het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Wie zijn wij en hoe kun je contact met ons opnemen?

Skyscanner wordt aangeboden door Skyscanner Limited, een bedrijf dat is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk.

Skyscanner Limited is de verwerkingsverantwoordelijke van alle gegevens die wij van jou verzamelen.

Ons bedrijfsnummer is: 04217916

Ons geregistreerde kantooradres is: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC1B 3AU.