Privacybeleid

Geen verrassingen!

Geen verrassingen!

We zullen uw gegevens alleen verzamelen, gebruiken en delen zoals wordt beschreven in dit beleid.

We houden uw gegevens veilig

We houden uw gegevens veilig

We zetten ons in voor de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens die u ons verstrekt.

U hebt altijd de controle

U hebt altijd de controle

U kunt uw profiel en communicatievoorkeuren op elk gewenst moment bijwerken.

Over dit beleid

Dit beleid, samen met onze Algemene gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid geeft aan hoe we uw gegevens verzamelen en verwerken op al onze websites, en in al onze mobiele apps en andere diensten. We zullen dit beleid van tijd tot tijd herzien om ervoor te zorgen dat het up-to-date is. Als we wijzigingen aanbrengen, plaatsen we hier de nieuwste versie. Wanneer we belangrijke wijzigingen aanbrengen, laten we u dit weten wanneer u de volgende keer toegang krijgt tot onze diensten, of via een ander communicatiemiddel.

In dit beleid wordt vaak de term 'persoonsgegevens' gebruikt. Hiermee bedoelen we alle gegevens met betrekking tot u als identificeerbare persoon. Dit omvat bijvoorbeeld gegevens waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, contactgegevens, reisroute, internetprotocoladres ("IP"), cookiestrings of apparaat-id's, en gegevens waarmee u mogelijk niet direct kunt worden geïdentificeerd, maar die we samen met dergelijke direct identificeerbare gegevens opslaan, zoals hoe u onze diensten gebruikt of het land waarin u zich bevindt wanneer u onze diensten gebruikt.

We kunnen alleen voor onszelf spreken, dus dit beleid is niet van toepassing op hoe luchtvaartmaatschappijen, online reisagenten, hotels, autoverhuurbedrijven of andere reisorganisaties (de "Reisaanbieders") uw gegevens verzamelen of gebruiken. Dus wanneer u een boeking doet bij een Reisaanbieder, worden uw gegevens verwerkt volgens het eigen privacybeleid en de eigen algemene voorwaarden van die aanbieder. We zullen u echter wel steeds de betreffende links geven, zodat u deze kunt doorlezen voordat u boekt.

Waarom en hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw gegevens alleen wanneer u ons uw toestemming hebt gegeven, wanneer dit nodig is om de door u gevraagde diensten te leveren, wanneer dit nodig is om wettelijke rechten uit te oefenen of aan wettelijke verplichtingen te voldoen, of voor normale zakelijke doeleinden van het soort zoals uiteengezet in dit beleid.

Wanneer we dit moeten doen om onze diensten te leveren of de uitvoering mogelijk te maken van een contract dat u met ons bent aangegaan of wilt aangaan, zoals het doen van een boeking bij ons of een Reisaanbieder.

Hoe we persoonsgegevens gebruiken om contracten uit te voeren.

 • Waarborgen dat onze diensten toegankelijk en bruikbaar voor u zijn op uw specifieke apparaat, bijvoorbeeld door de manier te veranderen waarop we informatie aan u tonen op basis van uw apparaattype;
 • Resultaten genereren als reactie op uw zoekopdrachten, bijvoorbeeld door u een lijst met vlucht-, hotel- of autoverhuuropties te geven die het beste aan uw vereisten voldoen;
 • Wanneer u een Reisaanbieder selecteert waarbij u een boeking wilt doen, door:
  • u door te verwijzen naar het platform van die aanbieder, samen met alle gegevens die nodig zijn om de aanbieder in staat te stellen u en de reisoptie die u op Skyscanner hebt geselecteerd, te herkennen, inclusief gegevens over uw browser of apparaat en de details van uw zoekopdracht naar een reis; of
  • de afronding van die boeking mogelijk te maken vanuit onze diensten, waarbij we alle gegevens die nodig zijn om de boeking mogelijk te maken, inclusief uw contactgegevens, paspoort- of identificatiegegevens en betaalgegevens, verzamelen en doorgeven aan die Reisaanbieder;
 • Contact met u opnemen met berichten, meldingen of waarschuwingen die nodig zijn om de gevraagde diensten te leveren, waaronder e-mails met boekingsbevestigingen of andere essentiële communicatie, zoals waarschuwingen over de vluchtstatus en meldingen over wijzigingen of updates van onze diensten of dit beleid, ons Cookiebeleid of onze Algemene gebruiksvoorwaarden;
 • Reageren op berichten die u ons hebt gestuurd, bijvoorbeeld via het helpcentrum van onze klantenservice of op sociale media;
 • Weergeven van recensies, afbeeldingen en andere inhoud en media die u naar Skyscanner verzendt of uploadt naar de Skyscanner-diensten ("Gebruikersinhoud"), en u voorzien van de tools om deze inhoud te beheren en te verwijderen; en
 • Wanneer u bij ons een account hebt aangemaakt: dit account onderhouden en beheren en ervoor zorgen dat het up-to-date en toegankelijk blijft.

Onze diensten verbeteren of optimaliseren en onze gerechtvaardigde belangen anderszins beschermen of bevorderen. Dit omvat vrij ernstige redenen, zoals fraudepreventie en beveiliging, maar ook leuke redenen zoals productverbetering, zodat we Skyscanner nog beter kunnen maken voor onze reizigers.

Onze gerechtvaardigde belangen.

 • Beveiliging en fraudepreventie, bijvoorbeeld door een subset van uw betaalgegevens op te slaan, zoals de laatste vier cijfers van uw creditcard en IP-adres, om vast te leggen waar een betaling vandaan kan komen, of om onze diensten te beschermen tegen misbruik van onze API's of tegen geautomatiseerde softwareagenten. Voor die doeleinden kunnen we geautomatiseerde besluiten over u nemen die ertoe kunnen leiden dat wij of de Reisorganisatie waarbij u boekt, de aankoop blokkeren;
 • Identificeren en corrigeren van fouten in onze diensten of verbeterpunten door het gebruik van gegevens zoals browsertype, besturingssysteem, landinstellingen en taalvoorkeuren, algemene siteactiviteit en eventuele specifieke feedback die u ons van tijd tot tijd kunt geven.
 • Bieden van klantenservice of hulp aan u met betrekking tot vragen die u stelt of problemen die u tegen kunt komen tijdens het gebruik van onze diensten. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat we enkele van uw persoonsgegevens moeten gebruiken om u te kunnen helpen als u of de Reisaanbieder contact met ons opneemt over een probleem met uw boeking, hoewel het de uiteindelijke Reisaanbieder is die jegens u verantwoordelijk is voor eventuele problemen met een vlucht, hotel of andere reisservice die u hebt geboekt via Skyscanner;
 • Begrijpen en evalueren hoe, wanneer en waarom mensen Skyscanner gebruiken, zodat we het aanbod van onze diensten kunnen leveren, evalueren, verbeteren en optimaliseren. Bijvoorbeeld:
  • bijhouden van het aantal gebruikers die doorklikken naar, of boekingen doen bij Reisaanbieders en details over de gerelateerde reisopties die worden geselecteerd, teneinde deze gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden en bedrijfsanalyses;
  • op geaggregeerd niveau analyseren wat verschillende groepen gebruikers binnen onze diensten mogelijk bekijken of aanklikken, zodat we beter kunnen begrijpen welke functies of functionaliteit populairder of nuttiger zijn dan andere;
  • beoordelen en modereren van Gebruikersinhoud die u uploadt naar de Skyscanner diensten;
  • A/B-testen uitvoeren die alternatieve versies van onze diensten weergeven voor verschillende groepen gebruikers, zodat we kunnen evalueren wat de positieve of negatieve impact van dergelijke wijzigingen is op de ervaring die onze gebruikers hebben met onze diensten. We kunnen bijvoorbeeld de nadruk op een knop, de kleur of de plaatsing ervan wijzigen voor verschillende gebruikers die onze site bezoeken, zodat we begrijpen hoe we onze service gebruiksvriendelijker kunnen maken of om de aandacht van gebruikers meer te vestigen op de meest relevante en belangrijke informatie; en
  • de effectiviteit van onze communicatie meten door vast te leggen en te analyseren of e-mails die we u hebben verzonden, zijn geopend.
 • Uw ervaring met onze diensten personaliseren om te waarborgen dat uw ervaring met Skyscanner zo nuttig, efficiënt en relevant mogelijk is. Bijvoorbeeld:
  • we zullen cookies gebruiken om uw taal- en valutavoorkeuren te onthouden en kunnen uw ervaring ook personaliseren door bepaalde informatie of reisopties te benadrukken of aan te bevelen die volgens ons relevant voor u zijn op basis van uw zoekgeschiedenis op Skyscanner en uw gebruik van onze diensten;
  • als u ons hebt gevraagd om u nieuwsbrieven of andere marketingcommunicatie te sturen, kunnen we de tijdstippen of de inhoud hiervan aanpassen aan wat volgens ons het meest interessant voor u is, bijvoorbeeld door u te vragen of u ook een hotel in Barcelona wilt zoeken als u onlangs een vlucht naar Barcelona hebt gezocht;
  • we kunnen uw locatiegegevens gebruiken om te voorspellen welke luchthaven u waarschijnlijk wilt gebruiken voor uw vertrek en terugkeer; en
  • u relevante advertenties tonen over onze diensten of andere diensten die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Wanneer we bijvoorbeeld weten dat u onlangs een vlucht naar een bepaalde locatie hebt gezocht, kunnen we mogelijk een bericht weergeven waarin u wordt gevraagd of u op dezelfde locatie naar een hotel of auto wilt zoeken. Zie het onderdeel Hoe worden uw gegevens gebruikt voor advertenties? voor meer informatie.
  • Het personaliseren van uw ervaring houdt in dat we een profiel en tijdlijn van uw activiteit aanmaken in onze diensten. We zorgen er echter voor dat onze activiteiten geen betrekking hebben op profilering of automatische besluitvorming waaruit juridische of andere belangrijke gevolgen voor u kunnen voortvloeien.
  • We kunnen uw gegevens gebruiken om onze machinale leeralgoritmes te trainen om ons te helpen de Diensten te personaliseren. We zullen voor deze doeleinden geen direct identificeerbare informatie, zoals uw contactgegevens of betalingsgegevens, gebruiken.
 • Strategische zakelijke besluiten onderbouwen door geaggregeerde datasets van geanonimiseerde gegevens aan te maken waarmee we nuttige inzichten in patronen of trends binnen de reisindustrie kunnen genereren. We kunnen bijvoorbeeld zoekgegevens gebruiken om de vraag naar bestemmingen bij te houden en ervoor te zorgen dat de tarieven en reisopties die we aan onze gebruikers aanbieden, beschikbaar zijn via onze diensten. Deze informatie is ook nuttig voor Reisaanbieders, omdat ze hierdoor nieuwe routes of locaties kunnen identificeren waar vraag naar is en ervoor kunnen zorgen dat ze concurrerende tarieven bieden.
 • Contact met u opnemen om u uit te nodigen voor deelname aan een echt marktonderzoek.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een gerechtvaardigd belang, zullen we dit alleen doen als de verwerking relevant en geschikt is en zich beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. En natuurlijk zullen we er altijd voor zorgen dat onze gerechtvaardigde belangen geen oneerlijke gevolgen hebben voor uw eigen rechten en vrijheden.

Wanneer we uw toestemming hebben.

We zullen uw toestemming vragen voor doeleinden zoals:

 • u e-mails sturen voor diensten die u aanvraagt, zoals Prijsalarmen;
 • u directmarketingcommunicatie sturen via e-mail, pushmeldingen of op een andere manier waarvoor u ons toestemming hebt gegeven;
 • bepaalde cookies waarvoor toestemming is vereist, opslaan op uw apparaat; en
 • opnemen en evalueren van feedback die u ons geeft wanneer u akkoord gaat om deel te nemen aan een-op-een-gebruikerstesten.

Wanneer we uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van uw toestemming verwerken, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment intrekken via de functionaliteit van de betreffende productfunctie of door contact met ons op te nemen.

Wanneer het nodig is om onze eigen wettelijke rechten of verplichtingen uit te oefenen of na te leven.

Mogelijk moeten we uw gegevens bewaren en gebruiken in verband met rechtsvorderingen, of voor nalevings-, regelgevings- en controledoeleinden. We kunnen bijvoorbeeld gegevens bewaren wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn, of als we hiertoe worden gedwongen door een gerechtelijk bevel of een regelgevingsinstantie. Wanneer u uw van toepassing zijnde wettelijke rechten uitoefent voor inzage in of rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunnen we ook identificatie- en verificatiedocumenten van u vragen om uw identiteit te bevestigen.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Kleine beetjes informatie worden verzameld, opgeslagen en verwerkt van iedereen die onze diensten gebruikt. We verzamelen echter niet meer informatie dan we nodig hebben.

Zonder informatie kunnen we u niet helpen om uw droomreis te plannen en te boeken. Dus wanneer u onze diensten gebruikt, moeten we bepaalde persoonsgegevens verzamelen, bewaren en delen en u vragen of u hiermee akkoord gaat in overeenstemming met dit beleid. We verzamelen informatie op drie manieren:

U geeft ons de informatie uit eigen beweging

Informatie die u ons geeft, kan persoonsgegevens bevatten die u nodig hebt om reizen voor uzelf en anderen te boeken. Dit varieert van de datums en bestemmingen die u in een zoekopdracht kiest, tot de basisgegevens voor het maken van een boeking bij een Reisaanbieder, zoals namen en contactgegevens. Het kan ook gaan om inhoud zoals de recensies of foto's die u uploadt naar onze diensten, om deze te delen met andere reizigers. Het belangrijkste is dat u altijd zelf beslist of u ons dit soort informatie wilt geven.

We genereren of verzamelen de informatie automatisch

We genereren of verzamelen bepaalde informatie van uw computer of apparaat automatisch wanneer u onze diensten gebruikt. Dit omvat gegevens zoals uw IP-adres, informatie over het apparaat en de browser die u gebruikt voor toegang tot onze diensten, de URL van de website van waaruit u ons hebt bezocht en de websites van derden die u bezoekt wanneer u op links klikt om de Skyscanner-site te verlaten. De informatie bevat ook details over de boekingen die u via Skyscanner hebt gedaan. We kunnen uw locatie ook te weten komen via uw mobiele telefoon of uw IP-adres. Dit helpt ons om uw ervaring te verbeteren en ervoor te zorgen dat u de inhoud ontvangt die het meest relevant voor u is.

We ontvangen de informatie van derden

Soms krijgen we van derden informatie over u, afhankelijk van de manier die u kiest om met ons in contact te komen. Wanneer u bijvoorbeeld via een promotiepartner op onze website komt, of wanneer u inlogt bij uw Skyscanner-account via onze inlogfunctie voor sociale netwerken. En als u boekt bij een Reisaanbieder, kunnen we informatie van die aanbieder verzamelen over de vraag of u bent doorgegaan met uw reis, wat u hebt geboekt en of uw boeking is gelukt. We kunnen ook informatie over u verzamelen bij aanbieders van fraudepreventiediensten waarmee we samenwerken, om misbruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Onze diensten zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 16 jaar, en niemand onder de 16 jaar mag gegevens verstrekken aan, op of via onze diensten. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar en verwijderen alle gegevens die we hebben verzameld of ontvangen en die niet zijn verstrekt door of met uitdrukkelijke toestemming namens de ouder of wettelijke voogd van het kind.

Afhankelijk van uw manier van communiceren met onze diensten, kunnen we de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen of verwerken via de drie verschillende manieren die hierboven zijn uitgelegd.

 • Contactgegevens:
  • zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere vergelijkbare informatie.
 • Identificatiegegevens:
  • zoals een kopie van uw paspoort of andere identiteitsbevestigende documentatie die informatie kan bevatten zoals uw naam, adres, geslacht, nationaliteit en geboortedatum.
 • Betaalgegevens:
  • zoals uw creditcard- of bankpasnummer, vervaldatum en verificatiecode wanneer u een reis boekt via onze diensten.
 • Reis- en boekingsgegevens:
  • zoals uw boekingsreferentie, boekingsgeschiedenis, passagiersnaamrecord ("PNR"), identificatie- of paspoortgegevens en reisroute.
 • Demografische gegevens:
  • uw leeftijd, geslacht, locatie en voorkeurstaal wanneer u onze diensten gebruikt.
 • Apparaat- en locatiegegevens:
  • algemene gegevens van uw apparaat, zoals uw IP-adres, het type, merk, model en besturingssysteem van uw apparaat;
  • specifieke locatiegegevens op basis van gps-gegevens van uw mobiele apparaat (wanneer u ons via de apparaatinstellingen toegang verleent tot deze informatie); en
  • niet-specifieke locatie op basis van uw IP-adres.
 • Gebruiks- en profileringsgegevens:
  • uw Skyscanner-zoekgeschiedenis en reisvoorkeuren;
  • hoe u hebt gecommuniceerd met onze diensten, inclusief de tijd die u besteedt op onze site en/of in onze app en de pagina's, functies of functionaliteit die u hebt geopend of gebruikt;
  • links waarop u hebt geklikt om te worden doorverwezen naar of vanuit onze diensten, inclusief de identiteit van de Reisaanbieder waarnaar u doorklikt en het type reisservice dat u hebt geselecteerd; en
  • wanneer u bent doorverwezen naar de website of app van een Reisaanbieder om een boeking af te ronden, kunnen we informatie van die Reisaanbieder verzamelen over de vraag of u daar hebt geboekt en wat u hebt geboekt.
 • Informatie over voorkeuren:
  • geselecteerde voorkeuren die zijn gekoppeld aan uw Skyscanner-account, inclusief specifieke toestemmingen die u hebt gegeven of geweigerd, voorkeuren voor e-mail en pushmeldingen en cookies die uw advertentievoorkeuren bevatten.
 • Informatie over communicatie:
  • omvat de mededelingen die we van u ontvangen, zoals feedback, hulpvragen en vragen via e-mail en andere elektronische communicatiemethoden, zoals online chatten, instant messaging of sociale media; en
  • metagegevens die zijn gekoppeld aan die communicatie, zoals tijd en datum.
 • Door gebruikers gegenereerde of geleverde inhoud:
  • inhoud die u uploadt naar onze diensten, inclusief opmerkingen, foto's, video's, aanbevelingen, voorkeuren en recensies en metagegevens die aan die inhoud zijn gekoppeld, zoals tijd en datum; en
  • alle informatie die u ons verstrekt in de correspondentie tussen u en ons, zoals handtekeningen, foto's, meningen en, wanneer u solliciteert op een baan bij Skyscanner, details over uw arbeidsverleden, loon en andere vergelijkbare informatie.
 • Sociale media-informatie
  • het e-mailadres wordt automatisch door ons verzameld van het sociale media-platform van derden waarmee u inlogt bij Skyscanner.

Hoe lang slaan we uw persoonsgegevens op?

We bewaren uw gegevens alleen zolang we deze nodig hebben of hiertoe verplicht zijn om juridische redenen. We zullen ze vervolgens verwijderen of anonimiseren, zodat u hiermee niet kunt worden geïdentificeerd. We behandelen gegevens op verschillende manieren, al naargelang het doel waarvoor ze worden gebruikt, maar u kunt ons op elk gewenst moment vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is. Dit hangt af van de reden waarom ze zijn verzameld, en of we een permanente wettelijke basis hebben om dit te doen (bijvoorbeeld voor uitvoering van een contract tussen ons, voor levering van een door u gevraagde dienst of voor onze gerechtvaardigde belangen). Als we geen reden of wettelijke verplichting meer hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zullen we deze verwijderen of opslaan op een manier zodat u hiermee niet meer kunt worden geïdentificeerd.

We hanteren verschillende bewaarregels voor verschillende soorten persoonsgegevens, waarbij we rekening houden met:

 • het doel van het verzamelen van de persoonsgegevens;
 • hoelang het zal duren om dat doel te bereiken; en
 • een specifieke reden of dringende wettelijke verplichting om de persoonsgegevens voor een bepaalde tijd te bewaren.

Als u een account bij ons hebt, houden we ook persoonsgegevens bij, zoals uw e-mailadres, naam en andere details, zodat u kunt inloggen bij onze diensten en deze kunt gebruiken zolang u een account hebt. We kunnen andere informatie, zoals siteactiviteit gekoppeld aan een IP-adres, voor onbepaalde tijd bewaren en gebruiken om ons te helpen onze reizigers te begrijpen, onze producten en diensten te verbeteren en onze zakelijke belangen te beschermen.

We kunnen Gebruikersinhoud ook verwijderen, waaronder mogelijk persoonsgegevens, in overeenstemming met onze Algemene gebruiksvoorwaarden en communityrichtlijnen.

Ongeacht de duur van de bewaarperiode kunt u ons in bepaalde omstandigheden vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Lees meer over hoe u uw persoonsgegevens kunt beheren in het onderdeel Wat zijn uw keuzes en rechten? van dit beleid.

Wanneer worden uw gegevens gedeeld met of verzameld door derden?

We delen uw gegevens alleen wanneer u ons daarom vraagt, wanneer dit nodig is om zaken met u te doen en u de diensten aan te bieden, of wanneer dit nodig is om juridische redenen. Bedrijven waarbij u boekt via Skyscanner (zoals luchtvaartmaatschappijen of hotels), verzamelen uw gegevens volgens hun eigen beleid. Soms kunnen bedrijven die adverteren via onze diensten, ook uw gegevens verzamelen (zie Gebruiken we cookies of andere vergelijkbare technologieën?). Ten slotte zullen bedrijven die ons helpen onze diensten te leveren, ook uw gegevens namens ons verzamelen en gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden die deze alleen in onze opdracht verwerken

We delen gegevens over onze gebruikers met geselecteerde derden die ons diverse diensten bieden om de levering van onze diensten te ondersteunen (de "Externe verwerkers"). Deze Externe verwerkers variëren van leveranciers van technische infrastructuur tot leveranciers van klantenservice en authenticatiehulpmiddelen. Externe verwerkers die gegevens namens ons verwerken, kunnen dit alleen doen op basis van contractuele bepalingen die vereisen dat de informatie veilig wordt bewaard, wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alleen wordt gebruikt zoals we hebben aangegeven en niet voor de eigen doelen van die Externe verwerker (tenzij u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen).

Externe verwerkers kunnen zich bevinden, of uw gegevens verwerken, buiten het land waar u bent gevestigd. Wanneer ons gebruik van een Externe verwerker de doorgifte van persoonsgegevens vanuit Europa naar een locatie buiten de Europese Economische Ruimte inhoudt, zullen we passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens op die locatie afdoende worden beschermd, meestal door het toepassen van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen en grondige veiligheidscontroles.

De soorten Externe verwerkers waarmee we elementen van uw persoonsgegevens kunnen delen, zijn onder andere:

 • betalingsverwerkers die door ons zijn aangesteld voor het veilig opslaan of verwerken van betaalgegevens, zoals creditcard- of bankpasgegevens, die nodig zijn om boekingen bij Reisaanbieders mogelijk te maken – wanneer u ons bijvoorbeeld uw creditcard- of bankpasgegevens verstrekt, bewaren we deze in een PCI-compliant gegevenskluis geleverd door een toonaangevende externe betalingsverwerker;
 • leveranciers van e-mailbeheer- en distributiehulpmiddelen – als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor het ontvangen van Skyscanner-nieuwsbrieven of andere marketingberichten, zullen we de levering ervan aan u beheren via een e-maildistributieprogramma van derden;
 • aanbieders van beveiligings- en fraudepreventiediensten – we gebruiken deze aanbieders bijvoorbeeld om geautomatiseerde softwareagenten te identificeren die onze diensten kunnen verstoren of om misbruik van onze API's te voorkomen;
 • aanbieders van softwarediensten voor gegevensaggregatie en analyse waarmee we de levering van onze diensten effectief kunnen bijhouden en optimaliseren;
 • leveranciers van volgmiddelen die we gebruiken om gevallen bij te houden wanneer u op een link naar de website van een Reisaanbieder klikt en u van het Skyscanner-platform wordt doorverwezen naar het platform van de Reisaanbieder;
 • leveranciers van softwareplatforms die ons helpen bij de communicatie of het verlenen van diensten voor klantondersteuning aan u – we gebruiken bijvoorbeeld een hulpprogramma voor communicatiebeheer van een derde voor het beheren en beantwoorden van berichten die u ons stuurt via ons Helpcentrum;
 • aanbieders van online cloudopslagdiensten en andere essentiële IT-ondersteuningsdiensten; en
 • andere bedrijven binnen de Skyscanner-groep, ter ondersteuning van de levering van onze diensten aan u. Op de datum dat dit beleid is geschreven, wordt de levering van onze diensten ondersteund door de volgende dochterondernemingen van Skyscanner Limited:
  • Skyscanner Bulgaria EOOD (Bulgarije)
  • Distinction Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű (Hongarije)
  • ExperienceOn Ventures Sociedad Limitada (Spanje)
  • Beijing Skyscanner Technology Co Limited (China)
  • Skyscanner Private Limited (Singapore)
  • Skyscanner Incorporated (VS)
  • Gogobot Inc d/b/a 'Trip by Skyscanner' (VS)
  • Shenzhen Skyscanner Technology Co. Limited (China)

Delen van uw gegevens met derden, of toestaan dat derden deze verzamelen voor verwerking buiten onze controle

Als u reizen koopt bij een Reisaanbieder vanuit het boekingsplatform van onze diensten, zullen alle persoonsgegevens die u indient tijdens het boekingsproces, worden gedeeld met de relevante Reisaanbieder en/of een derde partij die is gecontracteerd om diensten te verlenen namens de aanbieder, zodat de boeking kan worden verwerkt. Wanneer we uw persoonsgegevens op deze manier delen, krijgt u de gelegenheid om eerst het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de Reisaanbieder te bekijken. Voordat u een aankoop voltooit, raden we u aan deze documenten zorgvuldig door te nemen om te begrijpen hoe die Reisaanbieder uw gegevens gebruikt. We kunnen ook persoonsgegevens delen met de Reisaanbieder in verband met standaardverificatie- en -fraudedetectieprocedures van ons of de aanbieder.

We kunnen informatie over u delen met de aanbieders van fraudepreventiediensten waarmee we samenwerken ("Fraudepreventieaanbieders") teneinde fraude te voorkomen en detecteren.

Reisaanbieders en Fraudepreventieaanbieders kunnen zich bevinden of uw informatie verwerken buiten het land waar u bent gevestigd. Als u bijvoorbeeld een vlucht boekt binnen een bepaald land, mag u verwachten dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan en verwerkt door Reisaanbieders die zich in dat land bevinden. De regelgeving in deze landen biedt mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau voor persoonsgegevens als de regelgeving in uw eigen land van verblijf.

We zullen persoonsgegevens delen met derden wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft, zoals wanneer we een promotie aanbieden in samenwerking met een partner en u ons opdraagt om uw e-mailadres te delen met die derde partij om promotionele e-mails te ontvangen.

Openbaar toegankelijke persoonsgegevens die zijn opgenomen in Gebruikersinhoud, zoals uw naam, gelijkenis en de inhoud van recensies en berichten, kunnen worden gedeeld en/of ter beschikking worden gesteld aan zorgvuldig geselecteerde derden met wie we een contractuele relatie hebben, met de bedoeling om deze inhoud in hun vergelijkbare reisgerelateerde diensten weer te geven.

We kunnen uw openbaar toegankelijke persoonsgegevens, zoals uw naam, profielfoto, recensies, reizigersfoto's en berichten, delen met en/of beschikbaar stellen aan zorgvuldig geselecteerde derden met wie we een contractuele relatie hebben.

Lees meer over hoe u uw persoonsgegevens, wanneer deze worden gedeeld, kunt beheren in het onderdeel Wat zijn uw keuzes en rechten? van dit beleid.

Bepaalde informatie kan ook van u worden verzameld door derden zoals adverteerders, marketingnetwerken en gelieerde ondernemingen (zie het onderdeel Hoe adverteren we?) met behulp van cookies en vergelijkbare technologieën. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres en gebeurtenissen met betrekking tot uw activiteiten, zoals zoekopdrachten die u hebt uitgevoerd of pagina's die u hebt bekeken op Skyscanner, verzamelen en doorgeven aan deze derden om ze in staat te stellen relevante advertenties aan u aan te bieden op internet. De informatie die op deze manier wordt verzameld, zal nooit uw naam, contactgegevens of andere informatie bevatten waarmee u in de offline wereld kunt worden geïdentificeerd. U kunt meer informatie vinden over advertenties op Skyscanner, inclusief hoe u zich kunt afmelden voor bepaalde advertentietypen, in het onderdeel Hoe adverteren we? van dit beleid en in ons Cookiebeleid.

Verstrekken van gegevens op wettelijke en overige gronden

We kunnen uw gegevens waar nodig verstrekken om onze Algemene gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te handhaven, of verstrekken aan een mogelijke of uiteindelijke koper als Skyscanner zelf (of een deel van ons bedrijf) wordt verkocht. We kunnen uw gegevens indien nodig ook verstrekken om illegale of vermoedelijke illegale activiteiten, inclusief fraude, te voorkomen, detecteren of vervolgen, of om andere schade, of waar nodig naar aanleiding van juridisch bindende verzoeken, juridische stappen tegen ons te voorkomen of om onze rechten en vorderingen te doen gelden.

Hoe houden we uw persoonsgegevens veilig?

Het beschermen van uw privacy is ingebed in onze cultuur en we gebruiken hiervoor een combinatie van methoden die voldoen aan de industrienorm.

Het veilig houden van uw persoonsgegevens is onze hoogste prioriteit. We beperken de toegang tot alleen die medewerkers van de Skyscanner-groep die uw gegevens moeten behandelen om hun werk te doen en onze diensten te leveren.

Helaas kan geen enkele website of app volledige beveiliging garanderen, maar we hebben een organisatiebreed beveiligingsprogramma ontworpen om uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk te houden. Het programma maakt gebruik van een reeks technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen en best-practice-technieken, afhankelijk van het type gegevens dat wordt verwerkt. De computersystemen die we gebruiken om uw gegevens op te slaan, hebben bijvoorbeeld toegangsbeperkingen en gebruiken cloudservers met standaardschijfversleuteling. We gebruiken TLS- en HTTPS-versleuteling om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer we deze doorgeven via internet. En we voeren beveiligingsbeoordelingen uit van Externe verwerkers die uw gegevens verwerken.

We willen een cultuur van 'Privacy door ontwerp' handhaven, dus we bieden diepgaande training in gegevensbescherming en privacy voor alle medewerkers van de Skyscanner-groep. We ontwikkelen onze diensten met het doel om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te gebruiken, onder meer door gebruik te maken van technieken voor gegevensminimalisering, zoals anonimisering en pseudonimisering. Daarnaast voeren we, wanneer we nieuwe vormen van persoonsgegevens verzamelen of gebruiken bij de ontwikkeling of update van onze diensten, een privacyeffectbeoordeling uit om de waarschijnlijkheid van onbedoelde gevolgen voor u te begrijpen en te verminderen.

Waar slaan we uw gegevens op?

Uw gegevens worden veilig opgeslagen in datacenters over de hele wereld. De exacte locatie is afhankelijk van waar u bent wanneer u Skyscanner gebruikt. Uw gegevens worden alleen verwerkt door leveranciers die passende contractuele waarborgen bieden voor de informatie die zij verwerken. Soms worden uw gegevens opgeslagen in landen waar andere beveiligingsnormen gelden dan in uw land, maar we zorgen er altijd voor dat hun normen in overeenstemming zijn met de onze.

De gegevens die we van u verzamelen, slaan we op beveiligde servers op in verschillende locaties, afhankelijk van waar u zich ter wereld bevindt wanneer u onze site bezoekt. Momenteel gebruiken we servers die zich bevinden in Ierland, Frankfurt, Tokio, Singapore en Rusland. Deze servers worden geleverd en/of ondersteund door derden die handelen volgens onze instructies (zie Wanneer worden uw gegevens gedeeld met of verzameld door derden? voor meer informatie).

Soms hebben de landen waaraan uw gegevens worden doorgegeven of waarin ze worden opgeslagen, andere of minder strenge gegevensbeschermings- en beveiligingsnormen dan uw eigen land. In overeenstemming met de lokale wetten in deze landen zullen we echter de voorzorgsmaatregelen treffen die nodig zijn om uw gegevens te beschermen, ongeacht de locatie. Dit doen we door een combinatie van passende technische, organisatorische en administratieve beveiligingsmaatregelen en door het aangaan van de nodige juridische contracten ter ondersteuning van deze vereisten. We slaan bijvoorbeeld persoonsgegevens van Europese gebruikers alleen op buiten de Europese Economische Ruimte wanneer een door de Europese Commissie goedgekeurde methode voor het valideren van de doorgifte is geïmplementeerd.

Als u een vraag hebt over de maatregelen die we nemen om uw persoonsgegevens te beschermen, neem dan contact met ons op aan de hand van de gegevens die in dit Privacybeleid worden vermeld (zie Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?).

Hoe worden uw gegevens gebruikt voor advertenties?

U zult verschillende advertenties zien wanneer u onze diensten gebruikt en mogelijk krijgt u ook advertenties over Skyscanner te zien wanneer u zich op andere platforms bevindt. Deze advertenties kunnen van ons of van derden komen en kunnen worden gepersonaliseerd om ze relevanter voor u te maken. De informatie die wordt gebruikt voor het personaliseren van advertenties die u ziet, kan details bevatten van wat u hebt gezocht op Skyscanner of algemene locatiegegevens, zoals een stad of luchthaven, maar zal nooit uw naam, contactgegevens of andere informatie bevatten waarmee u kunt worden geïdentificeerd in de offline wereld. Als u wilt beheren hoe uw gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden, kunt u hieronder en in ons Cookiebeleid meer informatie vinden.

Advertenties die u mogelijk ziet tijdens het gebruik van Skyscanner

U zult vaak advertenties zien tijdens het gebruik van onze diensten. Deze worden ofwel rechtstreeks door ons geleverd of door externe leveranciers van advertentieoplossingen waarmee we samenwerken (de "Externe advertentieoplossingen").

De meeste van deze advertenties zullen worden gepersonaliseerd om ze voor u relevant te maken. Er zijn twee verschillende categorieën. Ten eerste, advertenties die voor u zijn gepersonaliseerd op basis van gegevens die door ons of door Externe advertentieoplossingen zijn verzameld tijdens uw gebruik van onze diensten, zoals uw algemene locatie (per stad of land) en uw zoekopdrachten of boekingsgeschiedenis op Skyscanner ("Skyscanner-gerelateerde gegevens"). Dus als u bijvoorbeeld een vlucht naar Rome hebt geboekt, ziet u advertenties over hotels in Rome in plaats van hotels in Parijs (Parijs is prachtig, maar dat doet u wel een andere keer!). Skyscanner-gerelateerde gegevens bevatten nooit uw naam, contactgegevens of andere informatie waarmee u in de offline wereld kunt worden geïdentificeerd. Ten tweede, advertenties die voor u zijn gepersonaliseerd op basis van informatie die buiten onze zichtbaarheid en controle valt, en die door Externe oplossingen van u wordt verzameld wanneer u andere websites of platforms dan Skyscanner ("Niet-Skyscanner-platforms") gebruikt. Deze advertenties worden gezamenlijk "op interesse gebaseerde" advertenties genoemd.

De informatie die nodig is om deze op interesses gebaseerde advertenties weer te geven, wordt naast uw IP-adres en/of een cookie-id opgeslagen door Externe advertentieoplossingen, zodat de Externe advertentieoplossingen u de advertenties kunnen aanbieden zonder informatie te hoeven opslaan waarmee u in de offline wereld kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam of adres.

Wanneer u zich aanmeldt voor personalisatie van advertenties, kunnen we informatie die we verzamelen via cookies en vergelijkbare technologieën, ook gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties, marketing en promoties op Skyscanner te tonen of om u berichten te sturen wanneer u zich hebt aangemeld om deze te ontvangen. Wanneer u bijvoorbeeld een vlucht boekt via Skyscanner of doorklikt via Skyscanner om een boeking te doen op een van onze partnersites, kunnen we de informatie die we via cookies en vergelijkbare technologieën verzamelen, gebruiken om de getoonde advertenties te personaliseren of om u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te sturen die relevant is voor uw boeking, op basis van informatie zoals uw bestemming, de periode waarin u reist, de diensten die u hebt geselecteerd of de reisaanbieder waarmee u reist. We kunnen deze informatie ook gebruiken om u relevante informatie aan te bieden over de bestemming waar u naartoe reist, zoals stadsgidsen of actuele weersinformatie, of om beoordelingen en aanbevelingen te vragen over de plaatsen die u hebt bezocht.

Advertenties die u mogelijk ziet op Niet-Skyscanner-platforms

Mogelijk ziet u ook advertenties voor onze diensten wanneer u Skyscanner hebt verlaten en niet-Skyscanner-websites gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een Niet-Skyscanner-platform dat u gebruikt, advertentieruimte beschikbaar maakt voor verkoop en Skyscanner, of een Externe advertentieoplossing waarmee we samenwerken, die ruimte koopt. Vergelijkbaar met de advertenties die u ziet tijdens het gebruik van Skyscanner, kunnen deze advertenties worden gepersonaliseerd en aan u worden aangeboden vanwege informatie die Externe advertentieoplossingen over u hebben verzameld tijdens uw gebruik van onze diensten of andere platforms (Niet-Skyscanner-platforms). Als u bijvoorbeeld een vlucht van Edinburgh naar Londen hebt gezocht op Skyscanner of een ander platform (een Niet-Skyscanner-platform) en we hebben een Externe advertentieoplossing gevraagd om onze advertentie te tonen aan personen die belangstelling hebben getoond voor reizen naar Londen, kan de Externe advertentieoplossing u binnen die groep categoriseren en u onze advertentie aanbieden.

Hoe kan ik de advertenties beheren die ik zie?

Informatie over hoe u uw advertentievoorkeuren kunt aanpassen vindt u in ons Cookiebeleid.

Gebruiken we cookies of vergelijkbare technologieën?

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om onze diensten te leveren, optimaliseren, personaliseren en analyseren en voor reclamedoeleinden.

We gebruiken een combinatie van cookies en andere technologieën, zoals pixels/webbakens en volgcodes (hieronder uitgelegd) om informatie te verzamelen voor gebruik in overeenstemming met de in dit beleid uiteengezette doeleinden.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein gegevensbestand dat op uw computer of apparaat wordt opgeslagen. Cookies registreren dingen zoals uw voorkeuren en instellingen, en helpen ons de informatie te geven die we nodig hebben om u de meest consistente en relevante ervaring te bieden. We gebruiken cookies ook om informatie vast te leggen over experimenten of nieuwe verbeteringen die we kunnen testen, om bij te houden hoe u onze diensten gebruikt en om te ontdekken of deze effectief waren.

Cookies op onze website kunnen door ons worden ingesteld, door derden waarmee we samenwerken of door onafhankelijke derde partijen (zoals adverteerders).

Wat zijn webbakens en pixels?

Webbakens of pixels zijn kleine, transparante afbeeldingsbestanden op een webpagina of in e-mail. We gebruiken ze om te begrijpen hoe u communiceert met onze diensten en om te zien of u bent doorverwezen naar de website of app van een Reisaanbieder. We kunnen de pixel gebruiken om te bevestigen of u daar hebt geboekt en te weten wat u hebt geboekt. We gebruiken pixels ook om informatie te verzamelen, zoals of u een e-mail hebt geopend, zodat we onze communicatie met u kunnen verbeteren.

Wat zijn volgcodes?

Volgcodes zijn codefragmenten die op de pagina worden geplaatst om zaken als bezoeken en interacties te meten. We gebruiken volgcodes om meer te weten te komen over hoe u communiceert met onze diensten, de advertenties die u ziet en meer in het algemeen hoe u ons gebruikt.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie en details over de soorten cookies en vergelijkbare technologieën die we gebruiken.

Wat zijn uw keuzes en rechten?

Als u een Skyscanner-account hebt, kunt u op elk gewenst de belangrijkste persoonsgegevens die aan uw profiel zijn gekoppeld, inzien, bewerken, downloaden of verwijderen door naar uw Profiel te gaan. Hier kunt u ook uw abonnements- en marketingvoorkeuren beheren.

U hebt ook rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u hebben. Dit wordt hieronder meer in detail toegelicht. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via ons Helpcentrum.

Als u in Californië woont, lees dan meer informatie over de rechten die u hebt volgens de California Consumer Privacy Act.

U beschikt ook over de volgende rechten: u kunt ons een kopie vragen van uw persoonsgegevens; u kunt uw persoonsgegevens rectificeren, verwijderen of de verwerking ervan beperken; en u kunt de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, machineleesbare indeling verkrijgen. Bovendien kunt u in bepaalde omstandigheden (met name wanneer we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke eis) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer we om uw toestemming hebben gevraagd, kunt u de toestemming op elk gewenst moment intrekken. Als u verzoekt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens door Skyscanner in te trekken, heeft dit geen gevolgen voor de verwerkingen die op dat moment al zijn uitgevoerd.

Deze rechten kunnen beperkt zijn, bijvoorbeeld als het voldoen aan uw verzoek persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als u ons vraagt om gegevens te verwijderen die we wettelijk verplicht zijn te bewaren of die we bewaren vanwege dwingende gerechtvaardigde belangen. Als u nog steeds onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Voor zover u deze rechten niet op bevredigende wijze kunt uitoefenen via uw Profiel, kunt u dit doen door contact op te nemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming, per post op het adres Skyscanner, Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, Verenigd Koninkrijk, of elektronisch via ons Helpcentrum.

Als u nog steeds onopgeloste zorgen hebt, hebt u het recht een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming.

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Skyscanner wordt aangeboden door Skyscanner Limited, een bedrijf dat is geregistreerd in het Verenigd Koninkrijk.

Skyscanner Limited is de verwerkingsverantwoordelijke van alle gegevens die we van u verzamelen.

Ons bedrijfsnummer is: 04217916

Ons geregistreerde kantooradres is: Floor 6, The Avenue, 1 Bedford Avenue, Londen, Verenigd Koninkrijk, WC1B 3AU.