Algemene gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: 5 januari 2016

Servicevoorwaarden

Wie zijn wij?

Skyscanner ( “ons”, “wij” of “onze” afhankelijk van de context) is een internationaal bedrijf dat directe online reiszoekdiensten levert (waaronder, maar niet beperkt tot vergelijkingen van vlucht-, hotel- en autoverhuurprijzen) en andere reisgerelateerde diensten (de “Skyscanner diensten”) aan gebruikers van over de hele wereld via onze websites, apps en andere platformen (de “Skyscanner platformen”).

Skyscanner is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het aanbieden of voor het bepalen of controleren van de prijzen die van toepassing zijn op een van de reisopties of producten (zoals vluchten en hotels) waar u mogelijk naar zoekt, die u vinstrong op en/of boekt via de Skyscanner diensten of Skyscanner platformen (“Reisproducten van derden”). Al deze Reisproducten van derden worden aangeboden door onafhankelijke reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, hotels, touroperators of andere derden en zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van die derden.

De Skyscanner diensten en Skyscanner platformen worden geleverd door Skyscanner Limited, een besloten vennootschap die is opgericht en geregistreerd in Engeland en Wales met ondernemingsnummer 04217916. Onze bedrijfsgegevens, waaronder correspondentieadres en geregistreerd kantoor, zijn hier te vinden.

Deze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) bepalen uw toegang tot en gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner en vormen samen met ons privacybeleid een juridische overeenkomst tussen u en Skyscanner. Met het downloaden, openen of anderszins gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner, bevestigt u dat u deze Voorwaarden en die van het privacybeleid hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

Sommige van de Skyscanner diensten en/of platformen (bijvoorbeeld onze ‘Skyscanner for Business’ B2B-producten) stellen andere voorwaarden voor uw gebruik van deze diensten. Waar dat het geval is, zal dat duidelijk aan u gemeld worden en zal de bevestiging van uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden zijn vereist, die voor zover van toepassing van kracht zal zijn in plaats van of in combinatie met deze Voorwaarden.

We kunnen deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen. Als deze voorwaarden worden gewijzigd, zullen wij de herziene algemene voorwaarden weergeven op of via de diensten en/of platformen van Skyscanner en als u de diensten en/of platformen van Skyscanner blijft gebruiken dan worstrong geacht dat u de voorwaarden, nadat de wijzigingen zijn weergegeven heeft goedgekeurd.

Als u deze Voorwaarden niet aanvaarstrong, dan moet u stoppen met het gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner.

Gebruik van de diensten van Skyscanner

U mag alleen gebruik maken van de diensten en platformen van Skyscanner conform de geldende wetten en voor legitieme doeleinden. Als tegenprestatie voor uw goedkeuring van deze Voorwaarden, geven wij u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het downloaden, openen en gebruiken van de diensten en/of platformen van Skyscanner, uitsluitend voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële doeleinde. In het bijzonder, geven we u zo’n licentie onder de voorwaarde dat u akkoord gaat dat u niet:

a) de diensten en/of platformen van Skyscanner gebruikt voor een doel dat onjuist of onwettig is, of voor het publiceren, delen of versturen van materiaal dat (i) lasterlijk, beledigend, obsceen of anderszins verwerpelijk is; (ii) een schending vormt van het vertrouwen of de privacy of de rechten van derden, waaronder het auteursrecht, merkenrecht of andere intellectuele eigendomsrechten; (iii) worstrong gepubliceerd, gedeeld of overgedragen ten behoeve van reclame of het promoten van uzelf of een derde; of (iv) misleidend is of uw identiteit vervalst of op enigerlei wijze suggereert dat u gesponsord worstrong, of gelieerd of verbonden bent met Skyscanner.

b) de diensten en/of platformen van Skyscanner gebruikt voor een commercieel doeleinde of op een wijze die schade toebrengt aan Skyscanner of Skyscanner in diskrediet kan brengen;

c) demonteren, reverse engineering of anderszins decompileren software, applicaties, updates of hardware die in of beschikbaar via de diensten en/of platforms van Skyscanner, behalve zoals wettelijk is toegestaan;

d) de diensten en/of platformen van Skyscanner kopieert, distribueert, publiekelijk communiceert, verkoopt, verhuurt, uitleent of op andere wijze gebruikt, of veiligheidsmaatregelen probeert te schenden of te omzeilen die uw toegang tot of het gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner voorkomt of beperkt;

e) de diensten en/of platformen van Skyscanner gebruikt in een wijze die schade, storing, overbelasting, belemmering of aantasting van onze systemen of beveiliging veroorzaakt of een verstoring vormt voor andere gebruikers;

f) een verstorende computerprogrammacode, virus, ‘denial of service’ of ‘spam’ aanval, worm, Trojaans paard, autorisatiesleutel, licentiecontroleprogramma of softwarematige vergrendeling introduceert of verzenstrong via de diensten en/of platformen van Skyscanner;

g) kennisgevingen aangaande het auteurschap, de handelsmerken, bedrijfsnamen, logo’s of andere oorsprongsbenamingen op de diensten en/of platformen van Skyscanner verwijdert, aanpast of vervangt of de diensten en/of platformen van Skyscanner als product laten doorgaan of proberen te laten doorgaan als het product van een andere partij dan Skyscanner;

h) een geautomatiseerd computerprogramma gebruikt of een applicatie gebruikt om de diensten en/of platformen van Skyscanner of een gedeelte daarvan te scannen, kopiëren, indexeren, sorteren of op een andere manier te exploiteren.

Indien u zich aanmelstrong voor of gebruik maakt van een functie van de diensten en/of platformen van Skyscanner, waarbij het gebruik van een aanmeldingsaccount of wachtwoord is vereist, gaat u ermee akkoord dat u ervoor verantwoordelijk bent om het wachtwoord en de aanmeldgegevens vertrouwelijk en veilig te houden. Als u zich ervan bewust bent of als u om wat voor reden dan ook vermoestrong, dat de beveiliging van uw aanmeldgegevens is aangetast laat ons dat hier dan zo snel mogelijk weten.

De diensten en platformen van Skyscanner zijn niet bedoeld voor kinderen onder de 13 jaar, en niemand onder de 13 jaar mag informatie verstrekken aan, op of via de diensten en/of platformen van Skyscanner. Wij zullen nooit bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder 13 verzamelen, en als we erachter komen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan 13 jaar, zullen wij die informatie verwijderen conform ons privacybeleid.

Voor zover een element van de diensten en/of platformen van Skyscanner worstrong gehost op een website van derden (bijvoorbeeld, Facebook, of een andere sociale media website) en er aparte algemene voorwaarden voor het gebruik van de website van die derde partij in gebruik zijn, dient u volledig aan deze algemene voorwaarden te voldoen.

Informatie delen met ons

We nemen uw privacy serieus en werken te allen tijde in overeenstemming met geldende gegevensbeschermingswetten. U erkent dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u invult in of via de diensten en/of platformen van Skyscanner door ons kunnen worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid. U stemt ermee in om ervoor te zorgen dat alle persoonlijk identificeerbare informatie die u aan ons verstrekt accuraat en up-to-date is en dat u alle nodige toestemmingen, licenties of goedkeuringen hebt verkregen om ons in staat te stellen die informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden en met ons privacybeleid.

Voor zover de diensten en/of platformen van Skyscanner u toestaan om informatie, afbeeldingen, video of andere gegevens te publiceren, uploaden of op andere wijze beschikbaar te maken met Skyscanner of andere gebruikers van Skyscanner (“Gebruikersinhoud”), stemt u ermee in dat:

a) u zelf verantwoordelijk bent voor de Gebruikersinhoud die u uploastrong en u stemt ermee in dat u niets deelt waarvoor u geen toestemming of recht hebt om te delen en waarvoor u geen licentie kunt verlenen, waarnaar is verwezen in paragraaf (b) hieronder;

b) hoewel alle intellectuele eigendomsrechten die blijven bestaan in de Gebruikersinhoud eigendom zijn van u of uw licentiehouders, verleent u Skyscanner en haar maatschappijen uit de groep een non-exclusief, doorlopend, auteursrechtenvrij, wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht tot gebruik, herproductie zowel elektronisch als anderszins, weergave, distributie, wijziging, aanpassing, publicatie, vertaling en recht om nieuwe of afgeleide werken te creëren van elke vorm van Gebruikersinhoud (met uitzondering van persoonlijk identificeerbare informatie), inclusief voor doeleinden voor advertenties en marketing van de diensten en/of platformen van Skyscanner.

c) we op geen enkele wijze verplicht zijn om Gebruikersinhoud die door u is geüpload op te slaan, te bewaren of beschikbaar te maken, en dat u ervoor verantwoordelijk bent om indien nodig backups te maken van deze Gebruikersinhoud.

Voor zover u ons voorziet van suggesties, opmerkingen, verbeteringen, ideeën of andere feedback (“Feedback”), overhandigt u hierbij het eigenaarschap van alle intellectuele eigendomsrechten die bestaan in die feedback aan ons en erkent u dat we deze Feedback voor elk doeleinde naar ons goeddunken kunnen gebruiken en delen. U kunt feedback aan ons geven door te klikken op het tabblad ‘Feedback’.

Eigendom van Skyscanner

Behalve zoals elders is uiteengezet in deze Voorwaarden, zijn alle intellectuele eigendomsrechten inclusief, maar niet beperkt tot, het auteursrecht (inclusief auteursrecht op computersoftware), patenten, handelsmerken, ontwerprechten, databankrechten, knowhow, bedrijfsgeheimen en geheimhoudingsplichten op de diensten en/of platformen van Skyscanner (tezamen, de “Intellectuele Eigendomsrechten”) eigendom van of in licentie gegeven door Skyscanner. U erkent dat door het gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner, u geen enkel recht, titel of belang in of verkrijgt in of op diensten en/of platformen van Skyscanner of in of op de Intellectuele Eigendomsrechten, behalve de beperkte licentie voor het gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner, die aan u is verleend op grond van deze Voorwaarden. U erkent verder dat u geen geen recht hebt op toegang tot een aspect van de diensten en/of platformen van Skyscanner in broncodevorm.

Eigendom van anderen

We respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat de inhoud in de diensten en/of platformen van Skyscanner inbreuk maken op uw auteursrecht, dan vragen wij u ons een schriftelijke kennisgeving van deze inbreuk naar het adres aan het begin van deze algemene voorwaarden te sturen en deze brief aan de ‘General Counsel’ te richten.

Disclaimer voor prijsnauwkeurigheid en garantie

Het gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner is geheel op eigen risico.

Hoewel we een strikt beleid van ‘prijsnauwkeurigheid’ handhaven met alle partners die ons voorzien van reisgegevens en proberen te zorgen dat de content die worstrong getoond op of via de diensten en/of platformen van Skyscanner up to date en accuraat is, kunnen we de betrouwbaarheid of accuraatheid van deze content niet garanderen. We bieden de diensten en/of platformen van Skyscanner op een ‘zoals het is’ basis aan en ontkennen uitdrukkelijk alle waarborgen, voorwaarden en garanties van enig soort, uitdrukkelijk of impliciet, waaronder maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde titelgaranties, niet-inbreuk, verkoopbaarheid en nauwkeurigheid, zowel als enige garanties die worden geïmpliceerd door het gebruik van handel, handelswijze of prestatiewijze. Voor zover door de wet is toegestaan, doen we u geen beloftes en geven we geen garantie dat de diensten en/of platformen van Skyscanner (a) nauwkeurig, volledig of up to date zijn; (b) altijd beschikbaar zijn; (c) voldoen aan uw verwachtingen; of (d) veilig zijn of vrij zijn van fouten, storingen, defecten, virussen of malware.

Reisboekingen via Skyscanner doen

Skyscanner is geen reisagent en is niet verantwoordelijk voor het leveren van reisopties die worden getoond via de diensten en/of platformen van Skyscanner of voor het bepalen of controleren van de prijzen die we tonen. Alle Reisproducten van derden die u vinstrong of boekt via de diensten en/of platformen van Skyscanner worden aangeboden door onafhankelijke reisagenten, luchtvaartmaatschappijen, touroperators of andere derden (“Reisaanbieders”). Skyscanner faciliteert uw boekingen met Reisaanbieders, maar is hier niet voor verantwoordelijk en heeft naar u geen aansprakelijkheid met betrekking tot deze boekingen. De identiteit van de betreffende Reisaanbieder en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw boeking bij hen (“Voorwaarden van de Reisaanbieder”) zullen op het moment van de boeking aan u worden gemeld en u moet ervoor zorgen dat u ze leest en volledig begrijpt voordat u uw boeking voltooit. De Voorwaarden van de Reisaanbieder bepalen welke rechten u hebt bij de Reisaanbieder en leggen hun aansprakelijkheid verder uit voor het geval er iets verkeerd gaat. U stemt ermee in zich volledig te houden aan alle betreffende Voorwaarden van de Reisaanbieder. U erkent dat het overtreden van de algemene voorwaarden van de reisaanbieder kan leiden tot de annulering van tickets of reserveringen, intrekking van frequent flyer-mijlen en andere voordelen, en bijkomende kosten.

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden omvatten alle verplichtingen en aansprakelijkheid van Skyscanner met betrekking tot de Skyscanner diensten en platformen.

Skyscanner draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor afspraken met een derde die als resultaat van het gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner (inclusief, maar niet beperkt tot, een Reisaanbieder) tot stand zijn gekomen. Als u problemen ervaart bij een boeking die u maakt of probeert te maken via Skyscanner, dan erkent u dat u dit probleem moet oplossen met de betreffende Reisaanbieder en dat uw enige remedie in zo een geval, waaronder een restitutie, ligt bij de betreffende Reisaanbieder en niet bij Skyscanner. Waar de diensten en/of platformen van Skyscanner koppelingen bevatten die naar andere websites en producten van derden verwijzen, worden deze koppelingen alleen ter informatie aangeboden. Wij hebben geen controle over de inhoud van deze websites of producten en accepteren geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

U kunt reclamemateriaal te zien krijgen dat door derden op de diensten en/of platformen van Skyscanner is ingediend. Iedere individuele adverteerder is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van zijn/haar reclamemateriaal en Skyscanner accepteert geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van reclamemateriaal, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten, nalatigheid of onjuistheden daarin.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, aanvaarden we (samen met onze functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, gelieerde ondernemingen, leveranciers en derden) geen enkele aansprakelijkheid voor (a) eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de getoonde content op of via de diensten en/of platformen van Skyscanner; of (b) een overmachtssituatie, ongeval, vertraging of voor enige bijzondere, exemplarische, bestraffende, indirecte, incidentele of gevolgschade of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst of gemiste besparingen), hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die door u zijn opgelopen en die voortvloeien uit of in verband staan met uw toegang tot, gebruik van of het onvermogen om de diensten en/of platformen van Skyscanner te openen of te gebruiken of enige content die daarin worstrong geleverd.

Onderhevig aan deze Voorwaarden en in de mate die door de wet worstrong toegestaan, is onze maximale totale aansprakelijkheid jegens u, die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden of uw toegang tot, gebruik van of onvermogen om de diensten en/of platformen van Skyscanner te openen of te gebruiken, beperkt tot de som van £100 (honderd Britse Ponden).

Niets in deze Voorwaarden zal (a) onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of voor onze fraude of frauduleuze misrepresentatie, (b) enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten, of (c) uw wettelijke rechten, beperken of uitsluiten.

Uw aansprakelijkheid naar ons

Onderhevig aan deze Voorwaarden, bent u verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid verschuldigd aan ons, voor alle acties, vorderingen, procedures, kosten, schade, verliezen en uitgaven (inclusief, zonder beperking, juridische kosten) die door ons of onze groep, en elk van onze bestuurders, directeuren, werknemers en agenten, die voortvloeien uit, of op enige wijze zijn gekoppeld aan uw gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner en deze Voorwaarden schenden.

Beëindiging

Skyscanner mag in zijn absolute discretie enige overeenkomst met u onder deze Voorwaarden op enig moment na kennisgeving aan u beëindigen en/of, als u een loginaccount hebt, door uw lidmaatschap en uw toegang tot uw account te annuleren. Skyscanner kan uw gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner te allen tijde, zonder kennisgeving opschorten, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ten laste kan worden gelegd.

Algemene bepalingen

U erkent dat uw onbevoegde gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner kan leiden tot onherstelbare schade en benadeling van Skyscanner en/of haar dochterondernemingen of licentiegevers waarvoor monetaire schadevergoeding onvoldoende is. In het geval van zulk onbevoegd gebruik, hebben wij en onze dochterondernemingen en/of licentiegevers (waar van toepassing) het recht, om naast de beschikbare rechtsmiddelen, een onmiddellijk gerechtelijk bevel uit te vaardigen om het verdere gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner te verbieden.

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling (geheel of gedeeltelijk) van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen (geheel of gedeeltelijk). Indien een bepaling geheel of gedeeltelijk door een rechter ongeldig of onafdwingbaar worstrong verklaard, worstrong een dergelijke bepaling beschouwd als zijnde uit deze Voorwaarden verwijderd.

Deze Voorwaarden zijn persoonlijk voor u. U bent niet gerechtigd om deze Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk aan een derde toe te wijzen zonder onze schriftelijke toestemming.

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons en u en vervangen alle voorgaande voorwaarden, afspraken en regelingen met betrekking tot uw gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner.

We treden onmiddellijk op wanneer er aanwijzingen bestaan dat Gebruikersinhoud inbreuk op deze Voorwaarden maakt. Wanneer u weet of vermoestrong dat er illegale activiteiten in het spel zijn, of weet of vermoestrong dat er inbreuk worstrong gemaakt op werk waarvan u de eigenaar bent, stuurt u dan een brief naar het adres dat hieronder is aangegeven, ter attentie van onze ‘General Counsel’.

Enige tekortkoming van ons om een van deze Voorwaarden na te leven, worstrong niet gezien als ontheffing of het recht om een van deze Voorwaarden nadien af te dwingen.

Iemand die geen partij is in deze Voorwaarden heeft niet het recht om een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen.

Ongeacht het land van waaruit u de diensten en/of platformen van Skyscanner opent of gebruikt, zullen voor zover dit wettelijk is toegestaan deze Voorwaarden en uw gebruik van de diensten en/of platformen van Skyscanner worden beheerst in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en worstrong u geacht zich te hebben onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland en Wales, om eventuele geschillen die zich onder deze wetgeving voordoen op te kunnen lossen.

Contact opnemen met ons

Als u meer informatie nodig hebt over Skyscanner of als u aanbevelingen hebt om de diensten en/of platformen van Skyscanner te verbeteren, dan kunt u hier contact opnemen met ons. Daarnaast kunt u ook een brief schrijven met als adres: Quartermile One, 15 Lauriston Place, Edinburgh EH3 9EN, ter attentie van onze ‘General Counsel’.